HEKON - HELGELAND EIENDOMKONTROLL -
Vi utfører verditakster,
eierskifterapporter / tilstandsrapporter på Helgeland, og er hjemmeværende i
Rana kommune.
Telefon 91186712


Utførelse:
Johnny Theodor Pedersen

Bakgrunn:
Byggmester 
Teknisk fagskole
Utdannelse i tilstandsrapportering av bygninger ved NTRF i 1991.
Takstutdannelse ved NTRF i 1998 -1999 og senere ved Nito Takst i 2008 - 2009.
Medlem av Nito Takst fra 2010 til og med 2017.

Godkjent i Nito Takst for uførelse av verdivurdering, tilstandsanalyse, og boligsalgrapporter for bolig- og fritidseiendommer, og mindre næringseiendommer.

Er nå medlem i BMTF,  Byggmesternes Takseringsforbund, og utfører verditakster, og tilstandsrapporter / eierskiferapporter
av boligeiendommer og mindre næringseiendommer.